Blogartikel 6

23-01-2024

Hoe schuiven we op en gaat ons dat lukken?


In de wereld van pianoconcerten valt het vaak op dat het publiek voornamelijk uit grijze haren bestaat, een duidelijke indicatie van de leeftijd van de aanwezige bezoekers. Een prangende vraag die vaak gesteld wordt, is hoe we de jongere generaties kunnen enthousiasmeren voor de prachtige en intelligent geschreven pianomuziek die ten gehore wordt gebracht. In een tijd waarin jongeren zich voornamelijk bezighouden met gaming en festivals, lijkt de connectie met de verfijnde wereld van pianoklanken enigszins verloren te gaan.


De uitdaging ligt niet zozeer in het aanpassen van de muziekstukken, maar eerder in het creëren van een brug tussen de klassieke pianomuziek en de moderne interesses van jongeren. De vraag reist ook hoeveel de moderne klassieke pianist bereid is op te offeren en welke concessies de huidige concertganger wil doen om langzaam maar zeker de aantrekkingskracht van jongeren te vergroten.


Een intrigerende suggestie is om niet zozeer de muziek te veranderen, maar eerder de presentatie en atmosfeer rondom pianoconcerten. Zouden klassieke pianisten de moed kunnen opbrengen om hun concerten te presenteren als moderne festivals? Het gaat hier niet om het aanpassen van de essentie van de muziek, maar eerder om het aanpassen van de context. Wellicht kunnen pianisten experimenteren met moderne kleding, dynamische presentatie en interactieve elementen om de jongere doelgroep aan te spreken.


De uitdaging is niet om afstand te doen van de rijke traditie van klassieke pianomuziek, maar om deze op een eigentijdse manier te presenteren, waardoor de brug tussen de oudere en jongere generaties kan worden geslagen. Durf als klassiek pianist die gedurfde stap te zetten en een pianoconcert te transformeren tot een evenement dat net zo boeiend is als een modern festival.

Redactie e-mailadres: 

info@pianovrienden.nl

Pianovrienden | 2024